Aby dobrać odpowiedni rozmiar kasku,

należy dokonać luźno pomiaru obwodu głowy na wysokości skroni.

=====  UWAGA  ===== 

ZALECAMY  dodać około 2cm do 2,5cm 

do wielkości dokonanego pomiaru!

Kask powinien być dobrze dopasowany.

Dobrą metodą jest ubranie kasku i wykonanie szybkiego ruchu głową w prawo i lewo.

Jeśli kask po takim manewrze nie zmienił położenia można przyjąć, że jest w porządku.

 

Nowości
PINLOCK  do kasku DELTA Origine uniwersalny
PINLOCK do kasku DELTA Origine uniwersalny

58,00 zł

Cena regularna: 89,00 zł

Najniższa cena: 89,00 zł
szt.
ANTI-FOG Pinlock (Przeciw parowaniu wizjera kasku) - Uniwersalna !
ANTI-FOG Pinlock (Przeciw parowaniu wizjera kasku) - Uniwersalna !

53,00 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 58,00 zł
szt.
AUTOMATYCZNY UCHWYT TELEFONU MOTOCYKL, ROWER, CROSS, QUAD - Pełna regulacja
AUTOMATYCZNY UCHWYT TELEFONU MOTOCYKL, ROWER, CROSS, QUAD - Pełna regulacja

68,50 zł

Cena regularna: 79,50 zł

Najniższa cena: 59,90 zł
szt.
KASK MOTOCYKLOWY LS2 FF800 STORM II TRACKER BLACK HI--V YELOW-06 ECE 22.06 nowość 2024 roku
KASK MOTOCYKLOWY LS2 FF800 STORM II TRACKER BLACK HI--V YELOW-06 ECE 22.06 nowość 2024 roku

516,15 zł

Cena regularna: 555,00 zł

Najniższa cena: 510,60 zł
KASK MOTOCYKLOWY LS2 FF800 STORM II TRACKER BLACK RED-06  ECE 22.06 nowość 2024 roku
KASK MOTOCYKLOWY LS2 FF800 STORM II TRACKER BLACK RED-06 ECE 22.06 nowość 2024 roku

516,15 zł

Cena regularna: 555,00 zł

Najniższa cena: 510,60 zł
Regulamin zakupów

 

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

www.ls2.sklep.pl  to sklep internetowy, dostępny w domenie ls2.sklep.pl, prowadzony przez Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec, Teodorówka 9, 38-450 Dukla  oraz  NIP: 684-100-72-45 Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki , z którym Klienci mogą się kontaktować poprzez FORMULARZ KOTAKTOWY

 

1. firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie  

2. Klienci  mają możliwość korzystania z  dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w   ls2.sklep.pl  (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na ls2.sklep.pl  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z ls2.sklep.pl  dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których ls2.sklep.pl  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta ls2.sklep.pl  należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej  prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, ls2.sklep.pl  , której przedmiotem są usługi świadczone przez  ls2.sklep.pl  ., na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ls2.sklep.pl  oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w ls2.sklep.pl  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych ls2.sklep.pl  są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest  Paragon fiskalny lub na wyraźne życzenie faktura VAT. Paragon Fiskalny lub Faktura VAT  dostarczana  jest wraz przesyłką i znajduje się pod listem przewozowym lub wewnątrz opakowania w zależności od możliwości technicznych.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy: Teodorówka 9/38-450 Dukla, Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku Transportu wskazanym w ls2.sklep.pl  w zakładce  Koszty i sposoby dostawy,  dodatkowo ostateczne prawidłowe koszty dostawy wynikające z wagi i gabarytu przesyłki  zostaną wskazane w koszyku w czasie składania zamówienia.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ls2.sklep.pl dotycząca zakupu danego produktu w ls2.sklep.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w ls2.sklep.pl jest Adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru  .

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach ls2.sklep.pl, Ls2.sklep.pl może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony ls2.sklep.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru. W wybranych przypadkach ls2.sklep.pl zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ls2.sklep.pl, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 • Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. lub e- Card  S.A. (co może chwilę potrwać). Wybór operatora Płatności należy do klienta.  Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w ls2.sklep.pl.pl w zakładce Sprzedaż ratalna Santander.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce "Pomoc". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w Cenniku Transportu dostępnym w ls2.sklep.pl w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w ls2.sklep.pl, ls2.sklep.pl zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy oraz zmianę sposobu dostawy na własny koszt.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy. 

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Dla Konsumenta: 24 miesiące, dla Przedsiębiorcy: 12 miesięcy. Jeżeli jest inny czas udzielenia gwarancji dla produktu to widnieje on w jego opisie na stronach ls2.sklep.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w lub opisie  produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

W przypadku gdy w polu „gwarancja” nie znajduje się żadna informacja , produkt należy odesłać na Adres magazynu ls2.sklep.pl podany przez pracownika Biura Obsługi Klienta bądź dostarczyć osobiście do siedziby firmy której Adres znajduje się w nagłówku Paragonu fiskalnego lub Faktury VAT.

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt ls2.sklep.pl Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14  Ls2.sklep.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą  wiadomości  e-mail na adres: reklamacje@dukla.com.pl  ( na inne adresy e-mail  prosimy nie odpowiadać , gdyż mogą być automatyczne i nie są obsługiwane). , lub w formie pisemnej na Adres  Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec, Teodorówka 9, 38-450 Dukla  podany w górnej części Regulaminu,   W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

W Sprzedaży niekonsumenckiej wyłącza się przepisy o rękojmi.

 16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że ls2.sklep.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ls2.sklep.pl albo ls2.sklep.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

17. ls2.sklep.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni ls2.sklep.pl nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ls2.sklep.pl W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w ls2.sklep.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na Adres "Biura Obsługi Klienta" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez ls2.sklep.pl dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu ls2.sklep.pl  wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu ls2.sklep.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu ls2.sklep.pl, składa ofertę kupna określonego produktu. 

21. Podane przez Klientów dane osobowe ls2.sklep.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w ls2.sklep.pl wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w ls2.sklep.pl. Adres e-mail będzie przetwarzany przez ls2.sklep.pl oraz podmioty współpracujące w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o ls2.sklep.pl.

22. ls2.sklep.pl może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach ls2.sklep.pl . Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ls2.sklep.pl, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w ls2.sklep.pl zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w ls2.sklep.pl licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z ls2.sklep.pl

24 Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub anulowania zamówienia w przypadku gdy zostało złożone w wyniku rażącego błędu w opisie lub cenie produktu.

25. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

26. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ls2.sklep.pl. w ramach ls2.sklep.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę sprzedawcy. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem ls2.sklep.pl

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami ls2.sklep.pl  jest:

Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec.- w przypadku zakupu produktów oferowanych przez  ls2.sklep.pl

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec oraz Sklepu w zakresie ls2.sklep.pl, (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

5. Klienci mogą przeglądać ls2.sklep.pl oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

6. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w ls2.sklep.pl  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez  ls2.sklep. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

7. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec oraz Sklep. i za zgodą Klientów.

8. W przypadku uzyskania przez Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec. lub Sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z ls2.sklep.pl niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  lub Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w Agito.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w ls2.sklep.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ls2.sklep.pl  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

10.    Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line  eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-287 Gdańsk), przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiĘbiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 16 840 000,00 PLN w całości opłconym, , nr NIP: 521-31-03-040, następuje:

 a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w ls2.sklep.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ls2.sklep.pl  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w ls2.sklep.pl  produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ls2.sklep.pl sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą płatności online jest AUTOPAY S.A. UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 6, 81-718 SOPOT

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez AUTOPAY S.A. płatności za nabyte w ls2.sklep.pl produkty,

b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w ls2.sklep.pl  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

13. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  oraz Sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec lub Sklep zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec lub Sklep danych osobowych innemu niż Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec lub Sklep administratorowi danych.

13. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec lub Sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec lub Sklepu. lub też gdy Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec lub Sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w ls2.sklep.pl naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

15. Dodatkowo, okazjonalnie, Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty ls2.sklep.pl do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

16. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

17. Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z ls2.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z ls2.sklep.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa Polityka Cookies zamieszczona na stronie.

 

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas  na adres poczty tradycyjnej: Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II, Teodorówka 9, 38-450 Dukla  z dopiskiem " ODSTĄPIENIE OD UMOWY ", lub na adres poczty elektronicznej e-mail:  odstapienieodumowy14dni@dukla.com.pl   o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą  lub pocztą elektroniczną).

W przypadku wysyłki Odstąpienia od umowy na adres e-mail należy je przesłać tylko i wyłącznie na: odstapienieodumowy14dni@dukla.com.pl ( na inne adresy e-mail  prosimy nie odpowiadać , gdyż mogą być automatyczne i nie są obsługiwane).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Następnie prosimy  odesłać lub przekazać nam rzecz na Adres:  Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II z dopiskiem " ODSTĄPIENIE OD UMOWY ", Teodorówka 9, 38-450 Dukla , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni, „Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku 14-dniowego odstąpienia od umowy obowiązują aktualne przepisy Prawa. 

W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy ustawy o Prawach Konsumenta dotyczące 14-dniowego terminu zwrotu.

Przesyłkę nadaj na Adres:

Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II z dopiskiem: z dopiskiem " ODSTĄPIENIE OD UMOWY "

Teodorówka 9, 38-450 Dukla

 

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.  w przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką (obowiązują aktualne przepisy Prawa). 

11. zwrócony towar został zniszczony lub zabrudzony w takim stopniu, że uniemożliwia to ponowne sprzedanie.

UWAGA: - W przypadku zwrotu w sprzedaży  konsumenckiej po przekroczonym terminie 14 dni naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot w wysokości 10% wartości paragonu lub faktury.

W przypadku zwrotu w sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką (wg. aktualnych przepisów prawa) naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot w wysokości 12% wartości faktury.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adres poczty tradycyjnej: Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II z dopiskiem " ODSTĄPIENIE OD UMOWY "

Teodorówka 9, 38-450 Dukla

Adres poczty elektronicznej: odstapienieodumowy14dni@dukla.com.pl  ( na inne adresy e-mail  prosimy nie odpowiadać , gdyż mogą być automatyczne i nie są obsługiwane).

 

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

 

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 

 

Opcjonalnie Nr.Rachunku Bankowego :

…………………………………………………………………………………………

zalecamy podanie numeru rachunku w celu przyśpieszenia zwrotu należności

Uwaga ważne:

Zwroty:
czas na zwrot: 14 dni
Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty
otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia, podobnie jak zwrot środków przez
Sprzedającego. Sprzedający może jednak wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania
przedmiotu.
Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie
wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Odstąpienie od umowy należy przesyłać tylko i wyłącznie na adres e-mail: odstapienieodumowy14dni@dukla.com.pl ( na inne adresy e-mail  prosimy nie odpowiadać , gdyż mogą być automatyczne i nie są obsługiwane).

#################################################################################################

UWAGA: Zdjęcia produktów są poglądowe i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego wyglądu produktów a także mogą nie uwzględniać aktualnych zmian modelowych producenta, jak kształt wywietrzników,rodzaj szyby, rodzaj pinów, typ mocowań, wstawki kolorystyczne wyściółek, zmiany kształtu lub koloru napisów, rodzaje szwów i zgrzewów, rodzaj zapięcia, itp. / Drobne poprawki techniczne oraz wizualne producenta przy zachowaniu funkcjonalności nie są podstawą do reklamacji.

 

UWAGA:  Sprzedawca Nie Przyjmuje przesyłek na jego koszt, za pobraniem, paczkomatowych, oraz odbiór w punkcie

UWAGA: - DOTYCZY PRZESYŁEK NIEODEBRANYCH !!!
W przypadku gdy kupujący nie odbiera przesyłki wysłanej  nasza firma ponosi dodatkowe koszty za zwrot. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wysyłkę i zwrot ( ryczałtowy koszt to 43,00 zł dla przesyłek o wadze do 6 kg i 59,00 zł za przesyłki powyżej 6 kg oraz opcjonalnie jeżeli decyduje się odebrać przesyłkę w innym terminie a tego nie robi - magazynowanie = 6 zł / doba). W przypadku wymiany towaru klient pokrywa koszt wysyłki towaru. Wymianę towaru należy ustalić indywidualnie na e-mail lib poprzez formularz kontaktowy i koniecznie załączyć do przesyłki kompletnie wypełniony formularz zlecenia wymiany z podanym adresem dostawy oraz rozmiarem i typem wymienianego towaru. Formularz do pobrania w stopce sklepu "do pobrania"


---> Paragon Fiskalny lub Faktura VAT  dostarczana  jest wraz przesyłką i znajduje się pod listem przewozowym lub wewnątrz opakowania w zależności od możliwości technicznych.

---> UWAGA !!! - W przypadku zwrotu w sprzedaży  konsumenckiej po przekroczonym terminie 14 dni naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot lub wymianę w wysokości 10% wartości paragonu lub faktury.

---> Otrzymałeś gratis ? lub dodatkowy Przedmiot za obniżoną cenę ? – w przypadku zwrotu towaru odeślij go również do nas

Otrzymałeś rabat na kolejną sztukę? – w przypadku zwrotu towaru pomniejszymy zwrot wpłaty o wartość udzielonego rabatu

Podczas zakupu zestawu otrzymałeś rabat na kolejny produkt? - w przypadku zwrotu jednego produktu z zestawu, otrzymasz zwrot pieniędzy za tańszy produkt

W przypadku sprzedaży Promocyjnej łączonej z drugim produktem po obniżonej cenie  (np. kominiarka, siatka, brelok, chusteczki, plecak  itp.) należy zwrócić całość zamówienia, w przeciwnym wypadku należność zostanie pomniejszona o wartość ceny regularnej  za zatrzymany produkt.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ( do 24-12-2014 )

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest:  Firma Handlowo-Usługowa EURO-DOM II Bogdan Korzec. z siedzibą w Teodorówce 9,38-450 Dukla , NIP: 6841007245 , tel 601-704-912 lub 13-43-35-271  , adres email: biuro@dukla.com.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy i mogą występować nieznaczne różnice.

8. Znaki towarowe używane w opisach są podawane tylko informacyjnie.

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość istnienia błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od  umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

   

§7 

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3.Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

4."Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.".

5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

2. Znaki towarowe używane w opisach i obrazach są podawane tylko informacyjnie.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

#################################################################################################
UWAGA: Sprzedawca Nie Przyjmuje przesyłek na jego koszt, za pobraniem, paczkomatowych, oraz odbiór w punkcie


UWAGA - DOTYCZY PRZESYŁEK NIEODEBRANYCH !!!
W przypadku gdy kupujący nie odbiera przesyłki wysłanej  nasza firma ponosi dodatkowe koszty za zwrot. W takim przypadku zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wysyłkę i zwrot ( ryczałtowy koszt to 43,00 zł dla przesyłek o wadze do 6 kg i 59,00 zł za przesyłki powyżej 6 kg oraz opcjonalnie jeżeli decyduje się odebrać przesyłkę w innym terminie a tego nie robi - magazynowanie = 6 zł / doba ). W przypadku wymiany towaru klient pokrywa koszt wysyłki towaru. Wymianę towaru należy ustalić indywidualnie na e-mail lib poprzez formularz kontaktowy i koniecznie załączyć do przesyłki kompletnie wypełniony formularz zlecenia wymiany z podanym adresem dostawy oraz rozmiarem i typem wymienianego towaru. Formularz do pobrania w stopce sklepu "do pobrania"---> Paragon Fiskalny lub Faktura VAT  dostarczana  jest wraz przesyłką i znajduje się pod listem przewozowym lub wewnątrz opakowania w zależności od możliwości technicznych.

----> W przypadku zwrotu w sprzedaży  konsumenckiej po przekroczonym terminie 14 dni naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot lub wymianę w wysokości 10% wartości paragonu lub faktury.

----> W przypadku zwrotu w sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką naliczana zostanie  opłata manipulacyjna za zwrot w wysokości 12% wartości faktury.

 

---> UWAGA !!!  Promocje siatka, kominiarka, brelok itp. za 1 grosik lub 1 złoty nie dotyczy odbiorców hurtowych, którzy mają ustalone indywidualne ceny hurtowe.

 Z promocji mogą korzystać wyłącznie użytkownicy Detaliczni.

W przypadku sprzedaży Promocyjnej łączonej z drugim produktem za 1 grosz lub 1 złoty (np. kominiarka, siatka, brelok, chusteczki itp.) przy odstąpieniu od umowy należy zwrócić produkt promocyjny za 1 grosz, w przeciwnym wypadku należność zostanie pomniejszona ryczałtowo o 25,00 zł za zatrzymany produkt promocyjny.

 

 

*** UWAGA WAŻNE :

   Nie Przyjmujemy   przesyłek na nasz koszt i za pobraniem !

W przypadku wymiany, reklamacji lub zwrotu prosimy obowiązkowo załączyć protokół Reklamacyjny lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl